Informujemy że wypożyczalnia gokartów

czynna będzie od 01.07.2020

od 10:00 do 20:00